ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974
Cơ quan: 0643 855 749

Ông VÕ MINH TÙNG
Chánh Văn phòng
Di động:   0989 369 667
Cơ quan: 0643 811 735
Liên kết

Một sồ quy định mới về Ban Quản lý các KCN

Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 06/2015 ngày 3/9/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (gọi chung là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý trực tiếp đối với khu công nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công, hỗ trợ hoạt động đầu tư cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Luật Đầu tư 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2014 và có hiệu lực vào ngày 01-07-2015 thay thế cho Luật Đầu tư 2005. Luật này gồm 7 chương, 76 điều, điều chỉnh về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Một số điểm mới của Luật này là:

Sự đồng thuận tăng cao

Tháng 5/2015 Ban Quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ động phối hợp với các cơ quan như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Liên đoàn lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh để thành lập “Đoàn kiểm tra phối hợp” đối với các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, an toàn PCCC, lao động và vệ sinh lao động

ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO MỚI
VĂN BẢN MỚI
BIỂU MẪU - BÁO CÁO
TIN VIDEO

TIN ẢNH

Lượt truy cập: 631258 Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trực tuyến: 4 Chịu trách nhiệm phát hành: Ông NGUYỄN ANH TRIẾT - Trưởng Ban
Địa chỉ: Trung tâm Hành chính - Chính trị, số 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064)3 816 640 | Fax: (064)3 858 531
Email: bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn/ | Website: banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
Bản quyền năm © 2013 - Ghi rõ nguồn gốc khi phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế & xây dựng: Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông - Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu