ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974
Cơ quan: 0643 855 749

Ông VÕ MINH TÙNG
Chánh Văn phòng
Di động:   0989 369 667
Cơ quan: 0643 811 735
Liên kết

Kế hoạch Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012, trong đó Điều 8 quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và Công văn số 1784/HĐPH ngày 30/9/2014 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướng dẫn tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-BQL ngày 08/10/2014 về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 với những nội dung sau

Kế hoạch Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012, trong đó Điều 8 quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và Công văn số 1784/HĐPH ngày 30/9/2014 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướng dẫn tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2014, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-BQL ngày 08/10/2014 về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 với những nội dung sau

Phát triển dịch vụ logistics ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Cần những bước đột phá

Ngành Logistics có vị trí ngày càng quan trọng trong các nền kinh tế hiện đại và có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế của các quốc gia và toàn cầu.

ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO MỚI
VĂN BẢN MỚI
BIỂU MẪU - BÁO CÁO
TIN VIDEO

TIN ẢNH

Lượt truy cập: 286647 Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trực tuyến: 3 Chịu trách nhiệm phát hành: Ông NGUYỄN ANH TRIẾT - Trưởng Ban
Địa chỉ: Trung tâm Hành chính - Chính trị, số 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064)3 816 640 | Fax: (064)3 858 531
Email: bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn/ | Website: banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
Bản quyền năm © 2013 - Ghi rõ nguồn gốc khi phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế & xây dựng: Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông - Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu