Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  0643 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 0643 522 854

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 150
Tất cả: 19420679

Giới thiệu Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

 

1 Nguyễn Anh Triết - Trưởng ban 3855749 trietna@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
2 Lê Xá - P Trưởng ban 3857361 lexa@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
3 Võ Minh Tùng - P. Trưởng ban 3811735 tungvm@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
VĂN THƯ 3816640  
MỘT CỬA 3515555 -120  
VĂN PHÒNG 3522854  
5 Nguyễn Trúc Chi Chánh VP chint@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
6 Diệp Phi Sơn   sondp@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
7 Cù Thị Diệp Linh   linhctd@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
8 Lê Thị Thanh Nhàn 3816640 nhanltt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
9 Lê Thị Huyền Trang   tranglth@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
10 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 3515555 - 120 hanhntm@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
11 Nguyễn Việt Anh   anhnv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
PHÒNG QL ĐẦU TƯ 3857359  
12 Nguyễn Văn Phú Trưởng phòng phunv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
13 Phan Thị Ngọc Mai   maiptn@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
14 Huỳnh Thị Thanh Trầm   tramhtt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
PHÒNG QL DOANH NGHIỆP 3522563  
15 Nguyễn Thị Mỹ Trang Trưởng phòng trangntm@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
16 Phan Lê Hân P. Trưởng phòng hanpl@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
17 Nguyễn Thanh Liêm P. Trưởng phòng liemnt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
18 Vũ Thị Lan   lanvt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
19 Phan Khắc Thu Thảo   thaopkt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
PHÒNG QL TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG 3527077  
20 Phạm Thị Loan Trưởng phòng loanpt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
21 Trương Công An P. Trưởng phòng antc@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
22 Hoàng Thị Hằng   hanght@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
23 Trần Văn Hà   hatv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP 3522852  
24 Trần Hữu Thông Trưởng phòng thongth@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
25 Lương Văn Sơn P. Trưởng phòng sonlv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
26 Nguyễn Minh Trí   trinm@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
PHÒNG QL QUY HOẠCH, XÂY DỰNG 3522853  
27 Lê Viết Phúc Trưởng phòng phuclv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
28 Trần Thị Bình   binhtt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
29 Trần Văn Cảm   camtv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
30 Phạm Văn Hoàng   hoangpv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
31 Huỳnh Hiến   hienh@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC:

CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG KCN ĐÔNG XUYÊN VÀ PHÚ MỸ 1

Địa chỉ:  20 Đường 3/2, P8, TP.Vũng Tàu - Điện thoại: (0254)359 3440 - Fax: (0254)359 3441

GIÁM ĐỐC CÔNG TY: NGUYỄN NGỌC SƠN

DI ĐỘNG: 0933793589

CƠ QUAN: 02543 627105


Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video