Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  0643 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 0643 522 854

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 19157806

Hỏi Đáp Hỏi Đáp

Chi tiết nội dung góp ý và phản hồi
Nội dung góp ý
Tiêu đề Thanh lý dự án và giải thể doanh nghiệp
Người gửi Tran Van Ha
Ngày góp ý 25/11/2017
Công ty A là doanh nghiệp liên doanh được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đầu tư được Ban Quản lý KKT địa phương cấp, có dự án đầu tư trong KKT. Hiện nay, Công ty A muốn giải thể. Tuy nhiên, khi lấy ý kiến các thành viên hội đồng quản trị trong việc giải thể thì chỉ có một thành viên đồng ý với tỷ lệ biểu quyết đạt 72%, mặt khác Điều lệ Công ty A quy định giải thể công ty biểu quyết phải đạt 99%. Xin quý báo cho biết các quy định của pháp luật có liên quan đến thanh lý dự án đầu tư, giải thể doanh nghiệp, nguyên tắc hoạt động của thành viên và Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên?

Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video