ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974
Cơ quan: 0643 855 749

Ông VÕ MINH TÙNG
Chánh Văn phòng
Di động:   0989 369 667
Cơ quan: 0643 811 735
Liên kết

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2015 của Ban Quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực hiện Quyết định 769/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012 – 2015 và Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Quản lý các KCN xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 như sau:

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2015 của Ban Quản lý các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực hiện Quyết định 769/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012 – 2015 và Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Quản lý các KCN xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015 như sau:

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp Khu công nghiệp năm 2015

Ngày 24/12/2014, Ban Quản lý các KCN đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-BQL về việc phê duyệt kế hoạch Thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong KCN năm 2015.

ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO MỚI
VĂN BẢN MỚI
BIỂU MẪU - BÁO CÁO
TIN VIDEO

TIN ẢNH

Lượt truy cập: 382465 Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trực tuyến: 3 Chịu trách nhiệm phát hành: Ông NGUYỄN ANH TRIẾT - Trưởng Ban
Địa chỉ: Trung tâm Hành chính - Chính trị, số 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064)3 816 640 | Fax: (064)3 858 531
Email: bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn/ | Website: banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn
Bản quyền năm © 2013 - Ghi rõ nguồn gốc khi phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế & xây dựng: Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông - Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu