Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  0643 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 0643 522 854

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 135
Tất cả: 20954417

Lịch công tác Lịch công tác

Lịch công tác tuần 02 từ 07-01-2019 đến 11-01-2019

Lịch công tác tuần 02 từ 07-01-2019 đến 11-01-2019

Ngày

Nội dung

Thành phần tham gia

Địa điểm

Sáng Thứ Hai, 07/01

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Toàn thể CBCC

Quảng trường TTHN

08 giờ 00 Dự Hội nghị học tập, quán-triệt, phổ biến Nghị quyết số 24-NQ/TW (cả ngày)

Đ/c Tùng

HTB-TTHN

Chiều Thứ Hai, 07/01

14 giờ 00 Họp Tổ đảng tổ 1

Đảng viên tổ 1

P.Họp A

Sáng Thứ Ba, 08/01

07 giờ 30 Dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp ủy và đảng viên Chi bộ IZICO

Đ/c Tùng

Công ty IZICO

08 giờ 00 Học Lớp Cao cấp chính trị (từ ngày 08/01-17/01)

Đ/c M Trang, Đ/c Phú

Trường CT

08 giờ 30 Khảo sát địa điểm triển khai dự án của Công ty CP gốm sứ Granite VTC

P.TNMT

KCN Mỹ Xuân B1 - Conac

08 giờ 30 Họp TTrUB Thông qua Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện hiệp định CPTPP và các hiệp định thương mại tự do khác; Thông qua kiến trúc chính quyền điện tử

Đ/c Xá

VPUBT (301)

09 giờ 00 Tham dự bàn giao mặt bằng cho Cty Fuyuan

P.QHXD

KCN MXB1-Conac

09 giờ 30 xem xét vị trí đấu nối và đường dây đấu nối vào trạm biến áp - thép Đồng tiến

Phòng QHXD; IZICO; IDICO; sở công thương, osaka

phòng A - Ban QLCKCN

Chiều Thứ Ba, 08/01

15 giờ 00 Họp v.v đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục của Cty TNHH kinh doanh nông sản VN

Đ/c Hà

Sở TNMT

Sáng Thứ Tư, 09/01

08 giờ 00 Học lớp Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 73 (khóa 14 tháng- T4,5 hằng tuần)

Đ/c An; Đ/c Liêm; Đ/c L.Sơn

Trường CT

08 giờ 30 Họp Giao ban xây dựng cơ bản năm 2019

Đ/c Tùng

VPUBT(501)

08 giờ 30 Phối hợp kiểm tra, đánh giá điều kiện kết nối quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định

Đ/c Hà

KCN PM 1 + MX A

Sáng Thứ Năm, 10/01

08 giờ 30 Họp HĐTĐ báo cáo ĐTM dự án của Công ty Greentech Headgear

Đ/c Tùng; P.TNMT; các TV HĐTĐ

Phòng họp A

09 giờ 00 Tiếp và làm việc với Tập đoàn Marubeni

Đ/c Triết, P. Đầu tư

Phòng họp quốc tế

Sáng Thứ Sáu, 11/01

08 giờ 00 Dự Hội nghị công tác Thi đua khen thưởng Cụm thi đua Ban QL các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam bộ

Đ/c P.Sơn; V. Anh

Bình Phước

08 giờ 30 Dự hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018

P.KHTH

CĐ các KCN

Chiều Thứ Sáu, 11/01

13 giờ 30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác Thuế năm 2019

Đ/c Liêm

Cục Thuế tỉnh

14 giờ 00 Dự Tổng kết năm 2018 ngành Lao động TB&XH

Đ/c Liêm

Sở LĐTBXH

Ngày

Nội dung

Thành phần tham gia

Địa điểm

Sáng Thứ Hai, 07/01

07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Toàn thể CBCC

Quảng trường TTHN

08 giờ 00 Dự Hội nghị học tập, quán-triệt, phổ biến Nghị quyết số 24-NQ/TW (cả ngày)

Đ/c Tùng

HTB-TTHN

Chiều Thứ Hai, 07/01

14 giờ 00 Họp Tổ đảng tổ 1

Đảng viên tổ 1

P.Họp A

Sáng Thứ Ba, 08/01

07 giờ 30 Dự họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp ủy và đảng viên Chi bộ IZICO

Đ/c Tùng

Công ty IZICO

08 giờ 00 Học Lớp Cao cấp chính trị (từ ngày 08/01-17/01)

Đ/c M Trang, Đ/c Phú

Trường CT

08 giờ 30 Khảo sát địa điểm triển khai dự án của Công ty CP gốm sứ Granite VTC

P.TNMT

KCN Mỹ Xuân B1 - Conac

08 giờ 30 Họp TTrUB Thông qua Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện hiệp định CPTPP và các hiệp định thương mại tự do khác; Thông qua kiến trúc chính quyền điện tử

Đ/c Xá

VPUBT (301)

09 giờ 00 Tham dự bàn giao mặt bằng cho Cty Fuyuan

P.QHXD

KCN MXB1-Conac

09 giờ 30 xem xét vị trí đấu nối và đường dây đấu nối vào trạm biến áp - thép Đồng tiến

Phòng QHXD; IZICO; IDICO; sở công thương, osaka

phòng A - Ban QLCKCN

Chiều Thứ Ba, 08/01

15 giờ 00 Họp v.v đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục của Cty TNHH kinh doanh nông sản VN

Đ/c Hà

Sở TNMT

Sáng Thứ Tư, 09/01

08 giờ 00 Học lớp Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 73 (khóa 14 tháng- T4,5 hằng tuần)

Đ/c An; Đ/c Liêm; Đ/c L.Sơn

Trường CT

08 giờ 30 Họp Giao ban xây dựng cơ bản năm 2019

Đ/c Tùng

VPUBT(501)

08 giờ 30 Phối hợp kiểm tra, đánh giá điều kiện kết nối quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định

Đ/c Hà

KCN PM 1 + MX A

Sáng Thứ Năm, 10/01

08 giờ 30 Họp HĐTĐ báo cáo ĐTM dự án của Công ty Greentech Headgear

Đ/c Tùng; P.TNMT; các TV HĐTĐ

Phòng họp A

09 giờ 00 Tiếp và làm việc với Tập đoàn Marubeni

Đ/c Triết, P. Đầu tư

Phòng họp quốc tế

Sáng Thứ Sáu, 11/01

08 giờ 00 Dự Hội nghị công tác Thi đua khen thưởng Cụm thi đua Ban QL các KCN, KCX, KKT miền Đông Nam bộ

Đ/c P.Sơn; V. Anh

Bình Phước

08 giờ 30 Dự hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018

P.KHTH

CĐ các KCN

Chiều Thứ Sáu, 11/01

13 giờ 30 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác Thuế năm 2019

Đ/c Liêm

Cục Thuế tỉnh

14 giờ 00 Dự Tổng kết năm 2018 ngành Lao động TB&XH

Đ/c Liêm

Sở LĐTBXH

 


Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Biểu mẫu - Báo cáo Biểu mẫu - Báo cáo

Tin Video Tin Video