Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  0643 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 0643 522 854

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 18
Tất cả: 9422834

Thông báo Thông báo

Thông báo triển khai Dịch vụ Công mức độ 3

Với mục tiêu giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm thời gian và công sức của tổ chức, doanh nghiệp; tăng hiệu suất, hiệu quả, trách nhiệm; tăng tính minh bạch, khả năng giám sát của cơ quan cấp trên, góp phần cải cách thủ tục hành chính và cải thiện chỉ số PCI của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17/11/2015, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số: 73/TB.BQL về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Ban Quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, từ ngày 20/11/2015, song song việc nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tiếp tại Bộ phận một cửa, Ban Quản lý các KCN triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (nhận hồ sơ qua mạng) thí điểm đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.

 

Các thủ tục hành chính áp dụng đối với 12 loại: cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào ô tô; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu; cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh; cấp giấy phép lao động; cấp lại giấy phép lao động; đăng ký nội quy lao động; đăng ký lại nội quy lao động.

 

Để vận hành và thực hiện nhiệm vụ này, Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng triển khai hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức đảm bảo thực hiện giải quyết TTHC trên cơ sở quy định pháp luật và quy trình áp dụng. Địa chỉ truy cập tại: http://dichvucong.banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn/


Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video