Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  02543 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 02543 522 854

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 22740828

Thông báo Thông báo

Thông báo về việc phát hành văn bản qua hệ thống điện tử

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại văn bản số 3481/UBND-VP ngày 26/4/2017, tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, giảm bớt giấy tờ trong quá trình phát hành văn bản. Ban Quản lý các KCN thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc phát hành văn bản điện tử, cụ thể như sau:

 

Kể từ ngày 01/6/2017, Ban Quản lý các KCN sẽ thực hiện song song việc phát hành văn bản giấy và văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh qua phần mềm văn phòng điện tử eOffice (đối với các cơ quan đơn vị có sử dụng phần mềm eOffice) hoặc hệ thống thư điện tử (đối với các đơn vị, doanh nghiệp không sử dụng phần mềm eOffice) đối với các loại văn bản như sau:

-         Thư mời họp;

-          Các loại thông báo;

-  Văn bản xin ý kiến và trả lời ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;

-  Văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ;

- Văn bản cử người tham dự các Đoàn công tác, Hội nghị, Ban chỉ đạo, Hội đồng...

Đến ngày 01/7/2017, Ban Quản lý các KCN sẽ không phát hành văn bản giấy, chỉ phát hành văn bản điện tử đối với các loại văn bản được nêu trên. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gửi văn bản đến Ban Quản lý các KCN qua phần mềm văn phòng điện tử eOffice hoặc hệ thống thư điện tử công vụ: banqlkcn@baria-vungtau.gov.vn (Điện thoại liên hệ: 0643.816.640). Nhận được thông báo này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không sử dụng phần mềm văn phòng điện tử eOffice, vui lòng cung cấp số điện thoại đầu mối,  địa chỉ hộp thư điện tử (email) dùng cho việc gửi và nhận văn bản điện tử về địa chỉ: Văn phòng Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu, số 198, đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ban Quản lý các KCN trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh để biết và phối hợp thực hiện./.


Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video