Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  02543 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 02543 522 854

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 22740728

Thông báo Thông báo

Góp ý dự thảo Quy chế sử dụng hộp thư điện tử trong giao dịch hành chính giữa BQL các KCN và Doanh nghiệp (Góp ý lần 2)

Thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước trong KCN theo Quyết định 959/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN.

Nhằm Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, giảm thiểu các hồ sơ, giấy tờ, các giao dịch hành chính giữa Ban và Doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, hạn chế việc đi lại của Doanh nghiệp khi giao dịch với Ban, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong KCN.

Ban Quản lý các KCN xây dựng Dự thảo "Quy chế quản lý và sử dụng hộp thư điện tử trong giao dịch hành chính giữa Ban Quản lý các KCN và các Doanh nghiệp, các Công ty đầu tư, phát triển hạ tầng trong KCN"; Theo đó, các văn bản, hồ sơ, giấy tờ giao dịch qua lại giữa Ban Quản lý các KCN và các Doanh nghiệp, Các chủ đầu tư và phát triển hạ tầng trong KCN sẽ được gửi nhận qua hộp thư điện tử của các đơn vị.

Để công tác triển khai đảm bảo hiệu quả, thiết thực, Ban Quản lý các KCN kính đề nghị Các Doanh nghiệp, các Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng trong KCN nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo Quy chế nêu trên gửi về Ban Quản lý các KCN xem xét, hoàn thiện ban hành và thực hiện.

Các văn bản góp ý gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 25/7/2017.

Ban Quản lý các KCN kính đề nghị Quý Doanh nghiệp, Các Công ty đầu tư hạ tầng và phát triển KCN quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Vui lòng xem chi tiết quy chế dự thảo tại đây


Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video