Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý Đầu tư
2 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Quản lý Đầu tư
3 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Quản lý quy hoạch, xây dựng và xác nhận văn bản hợp đồng
4 Điều chỉnh thông tin đăng ký Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quản lý Đầu tư
5 Điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa trong Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quản lý Đầu tư
6 Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Quản lý Đầu tư
7 Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách Quản lý quy hoạch, xây dựng và xác nhận văn bản hợp đồng
8 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Quản lý Đầu tư
9 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Quản lý Đầu tư
10 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Quản lý Đầu tư
11 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Quản lý Đầu tư
12 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Quản lý Đầu tư
13 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Quản lý Đầu tư
14 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Quản lý Đầu tư
15 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Quản lý Đầu tư
16 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Quản lý Đầu tư
17 Giãn tiến độ đầu tư Quản lý Đầu tư
18 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Quản lý Đầu tư
19 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Quản lý Đầu tư
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Quản lý Đầu tư
Hiển thị 1 - 20 of 54 kết quả.
của 3