Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Quản lý Đầu tư
22 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Quản lý Đầu tư
23 Chuyển nhượng dự án đầu tư Quản lý Đầu tư
24 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Quản lý Đầu tư
25 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Quản lý Đầu tư
26 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Quản lý Đầu tư
27 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Quản lý Đầu tư
28 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Quản lý Đầu tư
29 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Quản lý Đầu tư
30 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Quản lý Đầu tư
31 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Quản lý Đầu tư
32 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Quản lý Đầu tư
33 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Quản lý Đầu tư
34 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Quản lý Đầu tư
35 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Quản lý Đầu tư
36 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Quản lý Đầu tư
37 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Quản lý Đầu tư
38 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Quản lý Đầu tư
39 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Quản lý Đầu tư
40 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Quản lý Đầu tư
Hiển thị 21 - 40 of 54 kết quả.
của 3