Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
41 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Quản lý Đầu tư
42 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Quản lý Đầu tư
43 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Quản lý Đầu tư
44 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Quản lý Đầu tư
45 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Quản lý Đầu tư
46 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Quản lý Đầu tư
47 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Quản lý Đầu tư
48 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Quản lý Đầu tư
49 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Quản lý Đầu tư
50 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào ô tô. Quản lý Đầu tư
51 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. Quản lý Đầu tư
52 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai. Quản lý Đầu tư
53 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Quản lý Doanh nghiệp
54 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Quản lý Doanh nghiệp
Hiển thị 41 - 54 of 54 kết quả.
của 3