Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  0643 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 0643 522 854

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 122
Tất cả: 20952541

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

Hội nghị triển khai lại Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Ngày 10/11/2016, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh phổ biến Hội nghị triển khai lại Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này đến lãnh đạo các Sở, ngành, Thanh tra cấp Sở, cấp huyện và Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó chủ tịch đã phát biểu khai mạc và chỉ đạo thực hiện, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Thanh tra và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng nói riêng trên địa bàn tỉnh và nói chung trên cả nước. Đồng thời, Phó chủ tịch chỉ đạo việc triển khai lại Luật Thanh tra và các văn bản dưới luật là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, góp phần tăng cường sự nhận thức pháp luật, hoàn chỉnh bộ máy nhà nước, thi hành đạt hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm chính sách pháp luật do nhà nước ban hành.

Điểm qua một số hạn chế trong công tác thanh tra thời gian qua, ông Quách Hữu Phước – Chánh thanh tra tỉnh đã báo cáo tại Hội nghị việc thực hiện nghiệp vụ thanh tra còn nhiều hạn chế, các Sở, ngành thực hiện báo cáo định kỳ về công tác thanh tra còn chậm, kết luận thanh tra chưa kịp thời và chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng thanh tra chưa đạt yêu cầu, kết luận thanh tra còn chung chung, chưa chỉ rõ được biện pháp xử lý các sai phạm. Nhiều cuộc thanh tra chưa đạt chất lượng tốt, nhiều nội dung trong kết luận còn bỏ ngõ, chưa được theo dõi, giám sát quyết liệt mà chỉ mang tính hình thức, vì vậy không có tính răn đe cao.

Hội nghị triển khai các điểm cơ bản của Luật Thanh tra về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; các nội dung khác biệt cơ bản giữa thanh tra và kiểm tra để phân định cụ thể trong báo cáo định kỳ theo quy định; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Hội nghị cũng triển khai lại Nghị định 07/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; Nghị định của Chính phủ 33/2015 quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; Thông tư 01/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra, trong Thông tư này được Hội nghị triển khai nội dung về trách nhiệm cơ quan có thẩm quyền xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra từ cấp Bộ đến cấp huyện./.  

-(Bài, ảnh Trúc Chi, Thanh Trầm)-


Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video