Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  0643 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 0643 522 854

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 127
Tất cả: 20952431

Quản lý doanh nghiệp Quản lý doanh nghiệp

Chính sách ưu đãi đầu tư vào KCN
1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
 a) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại các Khu Công nghiệp thuộc địa bàn huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:
 - Thuế suất ưu đãi 20% áp dụng trong thời gian 10 năm (từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 sẽ được áp dụng thuế suất 17%).
- Miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.
 b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nêu trên có công nghệ cao hoặc mới, có quy mô lớn cần đặc biệt thu hút đầu tư, thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% có thể kéo dài nhưng không quá 30 năm.
 c) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cảng biển, cảng sông; sản xuất sản phẩm phần mềm:
 - Thuế suất ưu đãi 10% áp dụng trong thời gian 15 năm.
- Miễn thuế 4 năm, giảm 50%  số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
 d) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng được tiêu chí quy định được hưởng ưu đãi hoặc miễn, giảm thuế.
 e) Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường. Miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm hoặc 5 năm tiếp theo tùy thuộc vào địa bàn thực hiện dự án.
 * Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được tính liên tục kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu.
* Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tư có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
 
 2. Thuế xuất, nhập khẩu:
Doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video