Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  0643 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 0643 522 854

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 121
Tất cả: 20952903

Quản lý doanh nghiệp Quản lý doanh nghiệp

Kế hoạch Thực hiện cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 của Ban Quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) phối hợp với dự án nâng cao năng lực cạnh tranh (USAID/VNCI) thực hiện. Chỉ số PCI gồm 10 chỉ số thành phần được xây dựng nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Một địa phương được coi là có môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành tốt khi có: (1) Chi phí gia nhập thị trường thấp, (2) Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định; (3) Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai; (4) Chi phí không chính thức thấp; (5) Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định thủ tục hành chính nhanh chóng; (6) Môi trường cạnh tranh bình đẳng; (7) Lãnh đạo tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề của doanh nghiệp; (8) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, chất lượng cao; (9) Chính sách đào tạo lao động tốt và (10) Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng và hiệu quả.
 
Trong những năm qua, cùng với các Sở, ban, ngành, Ban Quản lý các KCN luôn chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh, và nâng cao hơn nữa chỉ số nâng lực cạnh tranh cấp Tỉnh. Tuy nhiên, trong hai năm gần đây kết quả xếp hạng chỉ số PCI hàng năm của tỉnh sụt giảm, cụ thể: Năm 2011 Tỉnh xếp hạng 6/63 Tỉnh thành; năm 2012 xếp hạng 21/63 Tỉnh thành; năm 2013 xếp hạng 39/63 Tỉnh thành.
 
Ngày 17/6/2014, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1225/QĐ-UBND về việc ban hành Kế họach cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 về việc điều chỉnh phụ lục phân công nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND về việc ban hành Kế họach cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định trên, Ban Quản lý các KCN ban hành kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh năm 2014 của Ban như sau:
I. Mục tiêu:
Nâng cao nâng lực quản lý, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và chất lượng điều hành nhằm tạo điều kiện để cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, qua đó thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp dân doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Cùng với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phấn đấu đến năm 2014 nâng cao chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước thông qua việc tập trung cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI thành phần mà UBND tỉnh đã giao.
II. Nhiệm vụ:
Tích cực triển khai thức hiện cải thiện 10 chỉ số thành phần góp phần nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh năm 2014, trong đó cần chú trọng tập trung cải thiện các chỉ số thành phần sụt giảm điểm và xếp hạng thấp trong năm 2013, cụ thể như sau:
            1.Chỉ số tiếp cận đất đai:
- Tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp cận nguồn lực đất đai một cách dễ dàng và sử dụng đất ổn định, đôn đốc các Công ty đầu tư HTKT thực hiện nhanh công tác đền bù giải tỏa để có đất sạch đầu tư hạ tầng cho doanh nghiệp thuê.
 
   - Phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường, các công ty kinh doanh hạ tầng KCN, có hướng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên môi trường bỏ dòng ghi chú trên giấy chứng nhận QSDĐ về việc thuê đất trả tiền hàng năm không được cầm cố, thế chấp đã làm ảnh hưởng đến việc vay vốn của các Doanh nhiệp trong các KCN do đó làm mất lòng tin đối với nhà đầu tư. Từ đó, vô tình gây trở ngại cho các Nhà đầu tư ngại trong việc mở rộng diện tích nhà máy và các nhà đầu tư mới không thiết tha trong việc đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
- Rà soát, thống kê và thu hồi đất của các dự án trong KCN không triển khai, giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật. Có biện pháp thúc đẩy các dự án chậm triển khai do lý do khách quan để tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư.
 
2.Chỉ số chi phí gia nhập thị trường.
              - Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết về thủ tục hành chính, quy định thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí bằng các hình thức thiết thực và phù hợp, cụ thể như: công khai trên cổng thông tin điện tử của Ban, Website CCHC của Sở Nội vụ, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, tại vị trí tiếp nhận hồ sơ đúng theo quy định để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính được dễ dàng.
 
              - Tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng VN theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào công tác quản lý của Ban. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ năm 2014 nhằm phát hiện sự không phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng, và bộ tài liệu đang được áp dụng để có hướng điều chỉnh cho phù hợp với TCVN ISO 9001:2008 và nâng cao hiệu lực áp dụng hệ thống quản lý.
 
              - Xây dựng kế hoach tiến hành đo lường, khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, các nhà đầu tư đối với quy trình quản lý, hoạt động của Ban, thái độ phục vụ của CBCC nhằm kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những điểm còn thiếu sót, những mặt còn tồn tại, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của doanh nghiệp, của nhà đầu tư.
              - Có kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực và kinh nghiệm của CBCC làm việc tại bộ phận 1 cửa để hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, hạn chế tình trạng doanh nghiệp, các nhà đầu tư phải đi lại nhiều lần khi thực hiện các TTHC, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC tại Ban
        3. Chỉ số tính minh bạch
              - Website Ban Quản lý các KCN được nâng cấp và đi vào hoạt động từ đầu năm 2014, tuy cơ bản đã phần nào cung cấp đầy đủ các thông tin về văn bản pháp lý, thủ tục hành chính, tin tức các hoạt động thường xuyên của Ban Quản lý các KCN đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư.Tuy nhiên, các tin, bài, văn bản cần được cập nhật thường xuyên hơn nữa, ngoài ra thông qua kênh thông tin là Website Ban, cần công khai minh bạch các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh, của Trung ương đến các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiện theo dõi, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Website Ban.
              - Khẩn trương triển khai xây dựng dịch vụ công mức độ 3 của Ban đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện TTHC qua internet, hạn chế cho việc doanh nghiệp, nhà đầu tư phải đi lại nhiều lần đồng thời nâng cao tính minh bạch trong công tác quản lý của Ban
              4. Chỉ số cạnh tranh bình đẳng:
              - Tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dân doanh, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận bình đẳng các nguồn lực đất đai trong KCN.
              - Tập trung giải quyết nhanh chóng các TTHC, các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, tuyệt đối không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
              5. Chỉ số chi phí không chính thức:
              - Tiếp tục chấn chỉnh công tác CCHC, trong đó đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý: Triển khai sử dụng có hiệu quả chữ ký số trong hoạt động giao dịch VB điện tử giữa các Sở ban ngành, Phần mêm DVC trực tuyến mức độ 3, hộp thư điện tử công vụ, Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý của Ban…
              - Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện TTHC tại bộ phận 1 cửa, CBCC thụ lý giải quyết hồ sơ, để tránh tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến làm TTHC tại Ban
              6. Chỉ số Chi phí thời gian:
              - Rà soát để đơn giản hóa TTHC theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, kịp thời phát hiện, kiến nghị loại bỏ những TTHC phức tạp, gây phiền hà, không còn phù hợp với các văn bản của Trung ương, kịp thời trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung bộ TTHC mới để đưa vào thực hiện.
              - Rà soát, thống kê, phân loại các hồ sơ, TTHC (đặc biệt là các hồ sơ giải quyết trễ hẹn, hồ sơ quá thời hạn giải quyết còn tồn đọng kéo dài, giải quyết chưa dứt điểm) qua đó xác định những nguyên nhân gây chậm trễ, những vướng mắc trong khâu xử lý hồ sơ. Từ đó đề ra các biện pháp tích cực, phù hợp để tháo gỡ, tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm những hồ sơ quá hạn đang tồn đọng và không để tình trang quá hạn tiếp xảy ra ở những hồ sơ mới nhận. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình giải quyêt hồ sơ để có biện pháp xử lý những trường hợp sai phạm gây chậm trễ.
              - Khẩn trương lấy ý kiến các Sở ban ngành, thực hiện việc tham mưu UBND tỉnh ban hành "Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong các KCN trên địa bàn tỉnh" nhằm hoàn chỉnh cơ chế phối hợp quản lý nhà nước giữa Ban với các Sở ngành liên quan đối với hoạt động của doanh nghiệp trong KCN, cần hạn chế việc trùng lắp gây phiền hà cho doanh nghiệp trong công tác thanh, kiểm tra.
              - Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giao Ban Quản lý các KCN chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành trong công tác thanh, kiểm tra các doanh nghiệp, dự án trong KCN, trên cơ sở giao Ban Quản lý các KCN làm đầu mối, phối hợp các Sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra hàng năm các doanh nghiệp, dự án trong KCN ở tất cả lĩnh vực, nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp phải tiếp quá nhiều đoàn thanh tra trong năm. Tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.
              - Thực hiện Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị 43-CT/TU ngày 06/8/2014, theo đó Ban Quản lý các KCN trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước khi cấp phép đầu tư vào KCN, việc này ít nhiều sẽ gây tốn thời gian hơn trong công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư của Ban, vì vậy cần nghiên cứu, có biện pháp sớm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm giảm thiểu thấp nhất chi phí thời gian trong công tác cấp giấy phép đầu tư, để doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động.
              7.Chỉ số tính năng động:
              Thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của các doanh nghiệp, các nhà đâu tư  nhằm tìm hiểu tâm tư, nguyện vong của họ qua đó có hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết nhằm tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư yên tâm hoạt động hiệu quả
              8. Chỉ số thiết chế pháp lý:
              Thực hiện công khai rõ ràng thông tin về địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư về quy định hành chính, cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Website Ban để tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại của doanh nghiệp.
              9.Chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp
              Chủ trì Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp theo Nghị định 56/2009/Nđ-CP của Chính Phủ và Thông tư số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính.
10. Chỉ số đào tạo lao động.
Rà soát, nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp KCN, từ đó phối hợp với Sở Lao động Thương bình và Xã hội và các đơn vị đào tạo để cung ứng nguồn lao động đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.
III. Tổ chức thực hiện:
- Giao Văn phòng Ban là đầu mối thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2014 của Ban, kịp thời nắm bắt tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Lãnh đạo Ban trong các cuộc họp giao ban hàng tháng.
- Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch này và bản phân công nhiệm vụ kèm theo đến tất cả CBCC của phòng; đồng thời, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, công việc để tập trung chỉ đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng tháng (Trước ngày 17) báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Ban để tổng hợp báo cáo Sở Kế hoạch Đầu tư.
Trên đây là kế hoạch thực hiện cải thiện chỉ số nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 của Ban Quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng Tàu, yêu cầu Lãnh đạo các phòng nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo về Lãnh đạo Ban để kịp thời chỉ đạo./.

Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video