Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 54/QĐ-BQL Quy chế tiếp công dân 15/05/2018
2 04/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua khen thưởng tỉnh BTVT 18/01/2018
3 3502/QĐ-UBND Ban hành đề án tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài 06/12/2017
4 10562/UBND-VP Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 30/10/2017
5 34/2017/TT-BTNMT Quy định về thu hồi, xử ý sản phẩm thải bỏ 04/10/2017
6 31/2017/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 27/09/2017
7 24/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 01/09/2017
8 7676/UBND-VP Tổ chức giải thưởng ngọn hải đăng tỉnh BRVT năm 2017 16/08/2017
9 23/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện cấp GPLĐ qua mạng điện tử 15/08/2017
10 Thư ngỏ Tổ chức sự kiện điếm ngược thời gian tổ chức sự kiện chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2017 24/12/2016
11 155/2016/NĐ-CP quy định về xử lý quy phạm trong lĩnh vực môi trường 18/11/2016
12 153/2016/NĐ-CP nghị định quy định mức lương tồi thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 14/11/2016
13 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 25/10/2016
14 18/KH-BQL Kế hoạch nhân điển hình tiên tiến 2016-2020 của BQL KCN 24/10/2016
15 78/KH-UBND kế hoạch triển khai tháng bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở bình đẳng giới 03/10/2016
16 75/KH-UBND Kế hoạch nhân điển hình tiên tiến chương trình 2016-2020 của tỉnh BRVT 28/09/2016
17 1886/QĐ-UBND Ban hành quy chét xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh 14/07/2016
18 1886/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 QĐ về việc ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 14/07/2016
19 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC 05/07/2016
20 1819/QĐ-UBND Quyết định 1819/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc Ban Quản lý các KCN 13/08/2015
Hiển thị 1 - 20 of 27 kết quả.
của 2