Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 68/QĐ-BQL Quyết định ban hành quy chế quản lý công tác thi đua khen thưởng tại Ban Quản lý các KCN 11/06/2018
2 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 22/05/2018
3 54/QĐ-BQL Quy chế tiếp công dân 15/05/2018
4 04/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua khen thưởng tỉnh BTVT 18/01/2018
5 3502/QĐ-UBND Ban hành đề án tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài 06/12/2017
6 10562/UBND-VP Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 30/10/2017
7 34/2017/TT-BTNMT Quy định về thu hồi, xử ý sản phẩm thải bỏ 04/10/2017
8 31/2017/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 27/09/2017
9 24/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 01/09/2017
10 7676/UBND-VP Tổ chức giải thưởng ngọn hải đăng tỉnh BRVT năm 2017 16/08/2017
11 23/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện cấp GPLĐ qua mạng điện tử 15/08/2017
12 Luật số 04/2017/QH14 của Quốc hội Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 12/06/2017
13 Thư ngỏ Tổ chức sự kiện điếm ngược thời gian tổ chức sự kiện chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2017 24/12/2016
14 155/2016/NĐ-CP quy định về xử lý quy phạm trong lĩnh vực môi trường 18/11/2016
15 153/2016/NĐ-CP nghị định quy định mức lương tồi thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 14/11/2016
16 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 25/10/2016
17 18/KH-BQL Kế hoạch nhân điển hình tiên tiến 2016-2020 của BQL KCN 24/10/2016
18 78/KH-UBND kế hoạch triển khai tháng bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở bình đẳng giới 03/10/2016
19 75/KH-UBND Kế hoạch nhân điển hình tiên tiến chương trình 2016-2020 của tỉnh BRVT 28/09/2016
20 1886/QĐ-UBND Ban hành quy chét xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh 14/07/2016
Hiển thị 1 - 20 of 30 kết quả.
của 2