Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 78/KH-UBND kế hoạch triển khai tháng bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở bình đẳng giới 03/10/2016
22 75/KH-UBND Kế hoạch nhân điển hình tiên tiến chương trình 2016-2020 của tỉnh BRVT 28/09/2016
23 1886/QĐ-UBND Ban hành quy chét xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh 14/07/2016
24 1886/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 QĐ về việc ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 14/07/2016
25 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC 05/07/2016
26 1819/QĐ-UBND Quyết định 1819/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc Ban Quản lý các KCN 13/08/2015
27 1056/QĐ-UBND Quyết định 1056/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc công bố TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN 20/05/2015
28 9648/BCT-KH Công văn số 9648/BCT-KH của Bộ Công thương Hướng dẫn cấp một số loại giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo Nghị định 164/2013/NĐ-CP 30/09/2014
29 03/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh –Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP 20/01/2014
30 164/2013/NĐ-CP Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP. 12/11/2013
31 102/2013/NĐ-CP Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 05/09/2013
32 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động năm 2012 18/06/2012
33 29/2008/NĐ-CP Nghị định 29/2008/nđ-cp về khu công nghiệp khu chế xuất và khu kinh tế 14/03/2008
Hiển thị 21 - 33 of 33 kết quả.
của 2