Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 04/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua khen thưởng tỉnh BTVT 18/01/2018
2 3502/QĐ-UBND Ban hành đề án tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài 06/12/2017
3 10562/UBND-VP Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 30/10/2017
4 7676/UBND-VP Tổ chức giải thưởng ngọn hải đăng tỉnh BRVT năm 2017 16/08/2017
5 Thư ngỏ Tổ chức sự kiện điếm ngược thời gian tổ chức sự kiện chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2017 24/12/2016
6 78/KH-UBND kế hoạch triển khai tháng bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở bình đẳng giới 03/10/2016
7 75/KH-UBND Kế hoạch nhân điển hình tiên tiến chương trình 2016-2020 của tỉnh BRVT 28/09/2016
8 1886/QĐ-UBND Ban hành quy chét xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh 14/07/2016
9 1886/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 QĐ về việc ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 14/07/2016
10 1819/QĐ-UBND Quyết định 1819/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc Ban Quản lý các KCN 13/08/2015
11 1056/QĐ-UBND Quyết định 1056/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc công bố TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN 20/05/2015
Hiển thị 11 kết quả
của 1