Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  02543 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 02543 522 854

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 24
Tất cả: 22923097

Giới thiệu Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

Stt

HỌ VÀ TÊN

Điện thoại cơ quan

mail

DI ĐỘNG

I

Lãnh Đạo

 

 

 

1

Trưởng Ban Nguyễn Anh Triết

 3855749

trietna@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0913947974

2

Phó Ban  Lê Xá

3857361

lexa@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0913948369

1

Phó ban Trần Hữu Thông

 3727397

thongth@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0913758683

3

Phó Ban Võ Minh Tùng

 3811735

tungvm@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0989369667

II

Văn phòng

3522854

 

 

1

Nguyễn Thị Trúc Chi

 Chánh VP

chint@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0908846583

2

Cù Thị Diệp Linh

Chuyên viên

linhctd@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0902880471

3

Lê Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

nhanltt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0982171749

4

Diệp Phi Sơn

CNTTin

sondp@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0763631357

5

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên 1cửa

hanhntm@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0908308919

2

Nguyễn Thanh Liêm

Phó CVP

liemnt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0988577647

7

Nguyễn Việt Anh

Chuyên Viên

anhnt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0908878266

III

Phòng QLĐT

3857359

 

 

 

Nguyễn Văn Phú

Trưởng Phòng

phunv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0918565716

 

Huỳnh Thị thanh Trầm

Chuyên Viên

tramhtt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0939228488

6

Lê Thị Huyền Trang

Chuyên viên

trangntm@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0985324571

2

Lương Văn Sơn

P.Trưởng Phòng

sonlv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0907050555

 

Phan Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

maiptn@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0393388989

V

Phòng QL Môi Trường

3527077

 

 

1

Phạm Thị Loan

Trưởng Phòng

loanpt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0983830278

2

Trương Công An

P.Trưởng Phòng

antc@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0905211324

3

Hoàng Thị Hằng

Chuyên viên

hanght@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0785366966

4

Trần Văn Hà

Chuyên viên

hapv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0946689456

VI

Phòng Quản lý Doanh Nghiệp

3522563

 

 

1

Ng.Thị Mỹ Trang

TP.QLDN

trangntm@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0983325939

2

Phan Lê Hân

PTP.QLDN

hanpl@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0908222068

3

Vũ Thị Lan

Chuyên viên

lanvt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0983858767

3

Nguyên Minh Trí

Chuyên Viên

trinm@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0937313993

5

Phan Khắc Thu Thảo

Chuyên viên

thaopkt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0932772889

VII

Phòng QHXD

 

 

 

1

Lê Viết Phúc

Trưởng Phòng

phuclv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0907090939

2

Trần Văn Cảm

chuyên viên

camtv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0913818326

3

Phạm Văn Hoàng

Chuyên viên

hoangpv@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0987009899

 

Trần Thị Bình

Chuyên viên

binhtt@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0902636378

4

Huỳnh Hiến

Chuyên viên

hienh@bqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

0903040512

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC:

CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG KCN ĐÔNG XUYÊN VÀ PHÚ MỸ 1

Địa chỉ:  20 Đường 3/2, P8, TP.Vũng Tàu - Điện thoại: (0254)359 3440 - Fax: (0254)359 3441

GIÁM ĐỐC CÔNG TY: NGUYỄN NGỌC SƠN

DI ĐỘNG: 0933793589

CƠ QUAN: 02543 627105


Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video