KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA CÁC TỔ CHỨC/ CÔNG DÂN

 

     Nhằm giúp Ban Quản Lý các Khu công nghiệp có thể nhìn nhận tổng thể hoạt động của chính mình thông qua việc nhận xét, góp ý của các tổ chức/công dân thụ hưởng những dịch vụ do cơ quan cung cấp, qua đó xác định được những cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng được tốt hơn. Ban Quản Lý các Khu công nghiệp đề nghị các tổ chức và công dân trong và ngoài tỉnh vui lòng cho biết ý kiến đối với các dịch vụ hành chính công dưới đây:

1. Thái độ, tinh thần của cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc
3. Bàn ghế, cơ sở vậy chất phục vụ cho tổ chức, công dân
5. Các nội dung về TTHC được niêm yết công khai
7. Ngoài thủ tục quy định có yêu cầu thêm thủ tục, giấy tờ nào khác
9. Nếu chờ đợi lâu, lý do
11. Việc thu phí, lệ phí theo quy định đã niêm yết
2. Cán bộ, công chức hướng dẫn thủ tục và các yêu cầu liên quan để giải quyết hồ sơ
4. Vị trí làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
6. Quy trình giải quyết hồ sơ công việc theo quy định hiện hành
8. Thời gian chờ đợi để đến lượt giải quyết hồ sơ
10. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ so với hẹn
12. Mức hài lòng chung của tổ chức, công dân