Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  02543 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 02543 522 854

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 1
Tất cả: 23104956

Thông báo Thông báo

Tải về biểu mẫu tại đây
Xem chi tiết nội dung văn bản số 943/SKHCN-QLKH ngày 03/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tại đây
TT Tên khu công nghiệp Năm thành lập Năm hết hạn Thời gian còn lại Đơn giá cho thuê lại/m2  Phí hạ tầng/m2/năm  Phí xử lý nước...
Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP  ngày 22/5/2018 của Chính...
  Ngày 15/5/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc bổ sung Điểm c vào khoản 2, Điều 3 của Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua các cụm, khối thi...
Văn bản 303/BQL-DN về việc thống kê số lượng cựu chiến binh tại doanh nghiệp Tải văn bản và hướng dẫn đính kèm đầy đủ
Văn bản 1467/UBND-VP của UBND tỉnh V/v chủ động đối phó với bão số 2 (Sanba) Đề nghị các công ty hạ tầng thông báo đến các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trong các KCN nhận email...
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11894/UBND-VP ngày 05/12/2017 và văn bản số 9459/BKHĐT-ĐTNN ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cấp tài khoản báo cáo trực tuyến về...
Văn bản hỏa tốc 12707/UBND-VP của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ sau bão số 16 (Tembin) Đề nghị các công ty hạ tầng, các doanh nghiệp thực hiện theo chỉ đạo của văn bản ./....
QUY CHẾ SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH GIỮA BQL CÁC KCN VÀ DOANH NGHIỆP Thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước trong KCN theo Quyết định 959/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Ủy ban...
Thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước trong KCN theo Quyết định 959/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...
Vui lòng xem chi tiết nội dung tại đây
Vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại văn bản số 3481/UBND-VP ngày 26/4/2017, tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính,...
Hiển thị 1 - 15 of 24 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 2

Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video