Đường dây nóng Đường dây nóng

 
Ông NGUYỄN ANH TRIẾT
Trưởng Ban
Di động:    0913 947 974 
Cơ quan:  02543 855 749 
 
Bà Nguyễn Trúc Chi
 Chánh Văn phòng
Di động:   0908 846 583
Cơ quan: 02543 522 854

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 23104945

Thông báo Thông báo

QUY CHẾ SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH GIỮA BQL CÁC KCN VÀ DOANH NGHIỆP

QUY CHẾ SỬ DỤNG HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH GIỮA BQL CÁC KCN VÀ DOANH NGHIỆP

Thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước trong KCN theo Quyết định 959/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN.

Nhằm tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, giảm thiểu các hồ sơ, giấy tờ, các giao dịch hành chính giữa Ban và Doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, hạn chế việc đi lại của Doanh nghiệp khi giao dịch với Ban, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong KCN.

Ban Quản lý các KCN đã ban hành Quyết định 113/QĐ.-BQL về việc "Quy chế quản lý và sử dụng hộp thư điện tử trong giao dịch hành chính giữa Ban Quản lý các KCN và các Doanh nghiệp, các Công ty đầu tư, phát triển hạ tầng trong KCN"; Theo đó, các văn bản, hồ sơ, giấy tờ giao dịch qua lại giữa Ban Quản lý các KCN và các Doanh nghiệp, Các chủ đầu tư và phát triển hạ tầng trong KCN sẽ được gửi nhận qua hộp thư điện tử của các đơn vị.

Kể từ ngày 01/01/2018, BQLKCN chỉ gửi và nhận văn bản từ Quý doanh nghiệp qua hộp thư điện tử, tại địa chỉ: bqlkcn@baria-vungtau.gov.vn, KHÔNG trực tiếp nhận và xử lý yêu cầu bằng văn bản giấy từ doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ số điện thoại 0254 3816640 - 0938383558 (gặp Ông Dương Minh Tâm – Văn phòng Ban) để được  hướng dẫn sử dụng địa chỉ hộp thư điện tử trong giao dịch giữa Ban và Doanh nghiệp.

Ban Quản lý các KCN kính thông báo để quý Doanh nghiệp được biết và phối hợp thực hiện./.

Click để tải các file đính kèm sau:

1.     Quyết định 113/QĐ.BQL

2.     Văn bản 1464/BQL-VP ( Kèm bảng đăng ký)


Thông báo mới Thông báo mới

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Tin Video Tin Video