Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 77/2019/NĐ-CP Nghị định về tổ hợp tác 10/10/2019
2 09/2019/TT-BKHĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ 29/07/2019
3 17/2019/QĐ-TTg Quy định một số gói thầu mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức chỉ định thầu 08/04/2019
4 68/QĐ-BQL Quyết định ban hành quy chế quản lý công tác thi đua khen thưởng tại Ban Quản lý các KCN 11/06/2018
5 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 22/05/2018
6 54/QĐ-BQL Quy chế tiếp công dân 15/05/2018
7 04/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế về quản lý công tác thi đua khen thưởng tỉnh BTVT 18/01/2018
8 3502/QĐ-UBND Ban hành đề án tổ chức, xây dựng đơn vị tự vệ trong các Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài 06/12/2017
9 10562/UBND-VP Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 30/10/2017
10 34/2017/TT-BTNMT Quy định về thu hồi, xử ý sản phẩm thải bỏ 04/10/2017
11 31/2017/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 27/09/2017
12 24/2017/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường 01/09/2017
13 7676/UBND-VP Tổ chức giải thưởng ngọn hải đăng tỉnh BRVT năm 2017 16/08/2017
14 23/2017/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện cấp GPLĐ qua mạng điện tử 15/08/2017
15 Luật số 04/2017/QH14 của Quốc hội Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 12/06/2017
16 Thư ngỏ Tổ chức sự kiện điếm ngược thời gian tổ chức sự kiện chuyển giao giữa năm cũ và năm mới 2017 24/12/2016
17 155/2016/NĐ-CP quy định về xử lý quy phạm trong lĩnh vực môi trường 18/11/2016
18 153/2016/NĐ-CP nghị định quy định mức lương tồi thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 14/11/2016
19 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 25/10/2016
20 18/KH-BQL Kế hoạch nhân điển hình tiên tiến 2016-2020 của BQL KCN 24/10/2016
Hiển thị 1 - 20 of 33 kết quả.
của 2